Angels Flight Railway

09:10, 02/01/2018 1376 0 0 0


 USA
 350 S Grand Ave, Los Angeles, California
  angelsflight.org

Take a ride down Angels Flight, a historic funicular in Downtown Los Angeles that dates back to 1901. It was built to ferry elite passengers up and down the steep slope between Hill and Olive streets in the fashionable Bunker Hill neighborhood. In 1969 it was dismantled when the neighborhood was going through urban renewal and in the 90s it was refurbished and moved half of a block down, to where it sits today. but.The railway spans only 298 feet but it is an iconic Los Angeles landmark.

Angels Flight has been closed to the public for years due to regulatory issues. The Angels Flight Railway Foundation was established to get the little railway up and running once again, and to breathe life back into this California landmark.

Video made by: Craig Sauer

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến