Blenheim Palace

07:38, 26/12/2017 1394 0 0 0


 United Kingdom
 Woodstock OX20 1PP
 Mon - Sun,9 a.m - 6p.m
 +44 1993 810530
 blenheimpalace.com

Stand in the grand entrance to this palatial estate, the Great Hall. This opulent room rises 67 feet to a ceiling painted by Sir James Thornhill. The allegorical painting represents the successes of John Churchill, for whom the palace was built. Also on display are a bronze bust of the 9th Duke and military weapons.Blenheim Palace was built in the early 18th century to celebrate victory over the French in the War of the Spanish Succession. In particular, it was built as a gift to the 1st Duke of Marlborough, John Churchill, the military commander who led the Allied forces in the Battle of Blenheim on August 13, 1704. Winston Churchill was later born at the palace, in 1874.

Created by: tourdimensional.com

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến