Britannia Shipyard

17:19, 29/12/2017 1413 0 0 0


 Canada
 5180 Westwater Dr, Richmond
 Mon - Sun, 8.15 a.m - 5 p.m
 +1 604-238-8050
 richmond.ca

This Britannia Shipyard, now a historic site, preserves the memory of the community of canneries, boat yards, residences, and stores that once thrived on this site in British Columbia.Tour the Chinese Bunkhouse, where Chinese cannery workers lived between 1910 and 1930. The exhibits tell their stories while you view artifacts from their lives at the shipyard. In 1992, the Britannia Shipyard was designated a National Historic Site.

Created by: Columbia info tech

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến