Bruentrup Heritage Farm

07:30, 30/12/2017 1409 0 0 0


 USA
 2170 County Road D East, Maplewood, Minnesota
 +1 651-748-8645
  maplewoodhistoricalsociety.org

Take a twilight farm walk to visit a vintage fire truck and the farmhouse surrounded by flowers. Step into the barn and learn about dairy business that used to be on the farm.Bruentrup farm was established in 1891, and four generations of the Bruentrup family lived here until they sold the land to the city of Maplewood. Now, the Maplewood Area Historical Society runs the farm to preserve and interpret the history of Bruentrup Farm and Maplewood, Minnesota.

Created by: 3-D Building Technologies, LLC

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến