Carn Euny Ancient Village

05:58, 14/12/2017 1322 0 0 0


 UK
 Brane Moor, Sancreed, Penzance TR20 8RB
 Mon - Sun, all day
 +44 370 333 1181
 english-heritage.org.uk

Carn Euny is one of England's preserved ancient villages. Inhabited between about 400 BC - AD 400, the village was active through the Iron Age up until the end of the Roman occupation of Britain. Located in the southwestern English region of Cornwall, Carn Euny features a fogou, an underground stone-walled passage common among other ancient settlements in the area.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến