Church of the Assumption of the Virgin Mary Tismice

07:08, 27/12/2017 1213 0 0 0


 Czech Republic
 Bratří Bendů, 294 71 Benátky nad Jizerou
 +420 326 316 107
 farnostbenatky.cz

In the small village of Tismice, Czech Republic, is this uniquely preserved three-nave Basilica of the Assumption of the Virgin Mary. Built in the 12th century, this small Basilica ranks among the most valuable examples of preserved Romanesque ecclesiastical architecture in Bohemia. 

From the exterior, the church has three apses and two forefront steeples with Baroque roofs. On the inside, the naves are separated by alternating pillars and columns, and the once light brown sandstone walls have changed into reddish hues over the centuries. On the main alter sits a Gothic Madonna statue from 1420 — the biggest treasure of this Basilica.

Created by: Tismický kostel

Source: Matterport website


Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến