Đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc

08:57, 05/01/2018 1315 0 0 0


 Việt Nam
 155 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đền thờ là nơi tổ chức các nghi lễ thờ phụng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Vào ngày 27 tháng 10 âm lịch hàng năm, tại Đền thờ,  Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Đồng Tháp tổ chức các nghi thức cúng giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ấm cúng, trang trọng nhưng không kém phần tôn nghiêm.