Model theo loại

Tất cả Model : 1,862 Videos posted

1139
Địa điểm thăm quan
Nhà Thờ Hà Dừa

Gothere Admin

06/10/2017

Có dịp đến Diên Khánh, sau khi đi qua khỏi Tây Môn thành Khánh Hoà (một di tích lịch sử do
Tướng Võ Tánh xây dựng cách đây hơn thế kỷ để chống Tây Sơn, sau này là cơ sở đầu não tỉnh
Khánh Hoà của Nam Triều), rồi theo tỉnh lộ 4 đi về hướng tây khoảng trên 100m, du khách sẽ gặp
một ngôi thánh đường uy nghiêm, cổ kính với tháp chuông cao ngất và tường xây chung quanh, đó
là thánh đường giáo xứ Hà Dừa.
Hà Dừa - không hiểu danh từ này có tự bao giờ và trong bối cảnh lịch sử ra sao, nhưng theo truyền
lại thì xưa kia hai bờ sông mọc toàn loại dừa nước nên mới có tên Hà Dừa, tức là xứ có nhiều dừa
hay là sông dừa (Hà là sông, dừa là cây dừa).
Giáo xứ Hà Dừa là một trong những giáo xứ có lâu đời tại Khánh Hoà, hầu hết giáo dân không là
dân nguyên quán mà có lẽ từ những tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, được qui tụ bởi phong trào Nam
tiến thời Chúa Nguyễn.
Hà Dừa xưa có chung thánh đường với giáo xứ Cây Vông ở Hà Gai (thuộc Xã Diên Lâm hiện nay)
một vài di tích vẫn còn trong vùng đất ông Lập, nội tổ ông Nguyễn Bàn, .

Xem model
894
Địa điểm thăm quan
HMS Belfast

Gothere Admin

15/12/2017

The HMS Belfast was originally a light cruiser vessel built for the United Kingdom's Royal Navy. Commissioned in 1939 shortly before World War II, the HMS Belfast was used in the Royal Navy's war efforts including a naval blockade against Germany, escort missions for the Soviet Union, and the Battle of North Cape. During World War II, the HMS Belfast also supported the Normandy landings. Today, the ship permanently sits along the River Thames in London, UK as a museum.
.

Xem model
744
Địa điểm thăm quan
Ivy Green - Helen Keller Birth...

Gothere Admin

19/12/2017

Ivy Green is the birthplace of famed author Helen Keller. The Tuscumbia, Alabama cottage was the former residence of not only Keller, but her "Miracle Worker" mentor Anne Sullivan as well. Now set up as a museum commemorating Keller, the site displays her original Braille typewriter alongside other relics from her international journeys..

Xem model
745
Địa điểm thăm quan
Lăng cụ phó bảng Nguyễn...

Gothere Admin

05/01/2018

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc số 123/1, đường Phạm Hữu Lầu, thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Đây là nơi an nghỉ của Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, là một nhà nho yêu nước, và là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh..

Xem model
697
Địa điểm thăm quan
Carn Euny Ancient Village

Gothere Admin

14/12/2017

Carn Euny is one of England's preserved ancient villages. Inhabited between about 400 BC - AD 400, the village was active through the Iron Age up until the end of the Roman occupation of Britain. Located in the southwestern English region of Cornwall, Carn Euny features a fogou, an underground stone-walled passage common among other ancient settlements in the area..

Xem model
690
Địa điểm thăm quan
Valdez Railroad Tunnel

Gothere Admin

</