Ebenezer Baptist Church

14:55, 28/12/2017 1374 0 0 0


 USA
 101 Jackson St NE, Atlanta
 Mon - Sun, 9 a.m - 5 p.m
 +1 404-688-7300
 historicebenezer.org

Visit Atlanta’s historic Ebenezer Baptist Church the spiritual home of Dr. Martin Luther King, Jr. He was baptized here as a child and at the age of 19 became ordained a minister. He continued to serve as co-pastor (with his father) until his death in 1968. Stand at the pulpit where Dr. King honed his oratory and found his spiritual fervor. The church is now a National Historic Site. In 2001, it underwent a renovation to modernize the facilities and restore the interior to how it looked in the 1960s while Dr. King served there.

Created by: We get around chief photographer Dan Smigrod

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến