Elmore Court

09:55, 18/12/2017 1528 0 0 0


 United Kingdom
 Elmore, Gloucester GL2 3NT, UK
 +44 1452 720293
 elmorecourt.com

Elmore Court is a historic English mansion that has been in the hands of the Guise Baronetage for nearly 800 years. The Guise family was granted the status of aristocrats by the British Crown and has been considered an English Baronetage ever since. Built in 1580, this mansion has been seated in Gloucestershire, England since the late 14th century. Still owned and occupied by the Guise Baronetage, the mansion has been updated to serve as a private venue for weddings and other special events.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến