Grote Kerk of Breda

08:00, 02/01/2018 1417 0 0 0


 Netherland
 Kerkplein 2, 4811 XT Breda
 +31 76 521 8267
 grotekerkbreda.nl

The Grote Kerk of Breda, Netherlands is a church that towers over the city's skyline. With ties to the royal Nassau family, this Gothic medieval church has a rich history dating back from the 14th century. Its wide, open golden ceilings are one of this church’s many highlights.

Video made by: High & Low photography

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến