HMS Belfast

07:05, 15/12/2017 1601 0 0 0

london uk

 UnitedKingdom
 The Queen's Walk, London SE1 2JH, UK
 Mon - Sun, 10 a.m - 5 p.m
 +44 20 7940 6300
 iwm.org.uk

The HMS Belfast was originally a light cruiser vessel built for the United Kingdom's Royal Navy. Commissioned in 1939 shortly before World War II, the HMS Belfast was used in the Royal Navy's war efforts including a naval blockade against Germany, escort missions for the Soviet Union, and the Battle of North Cape. During World War II, the HMS Belfast also supported the Normandy landings. Today, the ship permanently sits along the River Thames in London, UK as a museum.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến