Home Sweet Home Museum

09:12, 14/12/2017 1430 0 0 0

Bảo tàng

 New York
 14 James Ln, East Hampton
 +1 631-324-0713
 easthampton.com

The Home Sweet Home Museum is an East Hampton, New York museum showcasing fine 18th century and 19th century antiques, china, and lustreware. The home was reportedly built in the 1720s by English settlers who first arrived in the New World. The town of East Hampton was the very first English settlement founded in the state of New York.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến