Ivy Green - Helen Keller Birth Place

15:59, 19/12/2017 1475 0 0 0


 USA
 300 N Commons St W, Tuscumbia
 Mon - Sun, 8:30 a.m - 4 p.m
 +1 256-383-4066
 helenkellerbirthplace.org

Ivy Green is the birthplace of famed author Helen Keller. The Tuscumbia, Alabama cottage was the former residence of not only Keller, but her "Miracle Worker" mentor Anne Sullivan as well. Now set up as a museum commemorating Keller, the site displays her original Braille typewriter alongside other relics from her international journeys.

Created by: Scott and Kristal Riddle

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến