Johnson County Court House

10:35, 30/12/2017 1351 0 0 0


 USA
 302 N Main St, Warrensburg, Missouri
 Mon - Sun, 1 p.m - 4 p.m
 +1 660-747-6480

Built in 1842, the Johnson County Court House is a historic landmark in the city of Warrensburg, Missouri. Carefully restored, the two-story brick building stands in its original location on Main Street. Although it was only used for county business until 1878, the courtroom and offices continue pay tribute to the pioneers who used it.

Created by: REVO 3D Marketing

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến