Kapel Fluweelengrot

12:48, 14/12/2017 1312 0 0 0


 Netherland
 Daalhemerweg 27, 6301 BJ Valkenburg, Netherland
 Mon - Sun, 10:30 - 17:00
 +31 43 820 0040
 fluweelengrot.nl

Kapel Fluweelengrot is an underground chapel found in a network of tunnels known as the Velvet Cave. The Velvet Cave is part of a sprawling castle ruins in Valkenburg, Netherlands known as Kasteelruïne Fluweelengrot. This historic castle endured many sieges until its destruction by the hands of King William III of England on December 10, 1672. Today, tours are available to explore the castle ruins and the Velvet Cave.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến