Kasteel van Male

09:04, 18/12/2017 1320 0 0 0


 Belgium
 Pelderijnstraat 14, 8310 Brugge, Belgium
 inventaris.onroerenderfgoed.be

Kasteel van Male is a castle found in Bruges, Northwest Belgium. Previously occupied by German soldiers in both World Wars, this worldly castle was handed over to the nuns of the St. Trudo convent in Bruges by its previous owner in 1953. The castle went through a massive restoration project which was completed in 1972. The castle is still being used as a convent today.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến