Kucuk Su Kasri - Turkish Palace

19:39, 02/01/2018 3678 0 0 0


 Turkey
 Göksu Mahallesi, Küçüksu Cd., 34815 Beykoz/İstanbul
 Mon - Sun, 9.30 a.m - 5 p.m, Thu: off
 +90 216 332 33 03
  millisaraylar.gov.tr

Kucuk Su Kasri is a Turkish Palace, located on the Anatolian side of Bosphorus, that was once used by Ottoman sultans during the 18th and 19th centuries. Throughout the palace, you will see Neo-Baroque and Rococo stone craftsmanship, mixed with classical Turkish interior elements. Kucuk Su Kasri and its surrounding gardens are often used for wedding ceremonies or other events. Fun fact: the palace also appeared in the famous James Bond movie, The World Is Not Enough!

Video made by: Metaroma Virtual Reality

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến