Old Melbourne Gaol

17:23, 29/12/2017 1425 0 0 0


 Australia
 Melbourne Victoria

The Old Melbourne Gaol is a museum and former prison located in Melbourne, Australia. Construction began in 1839, and the compound was used as a prison from 1842 until 1929. It held some of Australia's most notorious criminals, including bushranger Ned Kelly and serial killer Frederick Bailey Deeming. Explore three floors of the prison and walk into several open cells with displays of artifacts from the prison’s operation.

Created by: Scann3d

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến