Rosewarne House

09:16, 16/12/2017 1372 0 0 0


 United Kingdom
 64 Rosewarne Rd Gwinear Hayle TR27 5LF, UK

Nestled in the back of Camborne, England in Cornwall county is a gripping, ramshackle house with a legacy as fascinating as the town itself. Rosewarne House is a Greek, revival-style house built between 1810 and 1815. The house was originally built for William Harris, the head of one of Cornwall's wealthiest families at the time. The Harris family owned a series of estates, farms, and mining interests across Cornwall. Today, the home is being renovated by conservation architect Elizabeth Anne Price and her husband Reg Price.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến