St. Benedict’s Painted Church

10:18, 30/12/2017 1973 0 0 0


 Hawaii
 84-5140 Painted Church Rd, Captain Cook
 +1 808-328-2227
 thepaintedchurch.org

Visit St. Benedict’s Painted Church in Honaunau on the Big Island of Hawaii. Built in 1899, the church is famous for its vibrant interior walls, covered in frescoes of biblical stories and tropical motifs. It was all hand-painted by self-taught folk artist Father John Velghe, whose work inspired others in the area to make similar churches. Notice the intricate Gothic architecture of the vaulted nave and detailed depictions of religious stories. St. Benedict’s Roman Catholic Church is still an active parish that delivers daily mass for its community of local parishioners, most who have lived in the Honaunau region for generations.

Created by: interactivepropertymarketing

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến