St. John's Cathedral

09:02, 20/12/2017 1410 0 0 0


 Australia
 373 Ann St, Brisbane City
  +61 7 3835 2222
 stjohnscathedral.com.au

St. John's Cathedral is a rich, cultural landmark for Brisbane, Australia. Located in the heart of the city, the cathedral stands tall among Brisbane's office high-rises. This unique landmark features wood carvings, a stone-vaulted ceiling, and 350 million-year-old limestone.

Created by: Virtual Inspections

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến