St. Maddern's Church

07:17, 21/12/2017 1674 0 0 0


 United Kingdom
 Bellair Road, Madron, Cornwall, TR20 8SP, United Kingdom, Madron, Penzance
 +44 1736 360992
 madrongulvalchurches.org.uk

St. Maddern's Church is a medieval parish in Cornwall, United Kingdom that dates back to the 14th century. Check out the historic details and the original tombstones on the surrounding grounds! 

Created by: Ocean3D

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến