Steinert Hall

14:45, 13/12/2017 1465 0 0 0


 USA
 162 Boylston St, Boston

Steinert Hall is an underground concert hall found in Boston, Massachusetts. Nicknamed "The Little Gem," Steinert Hall was originally built in 1986. During its heyday, the hall featured musicians such as Russian pianist Sergei Rachmaninoff, along with former prime minister of Poland and Polish pianist Ignacy Jan Paderewski. NBC's Today took a tour of Steinert Hall, which has been closed to the public since 1942.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến