The Cathedral of Immaculate Conception

09:46, 18/12/2017 1443 0 0 0


 New York
 259 E Onondaga St, Syracuse, New York
 +1 315-422-4177
 cathedralsyracuse.org

The Cathedral of Immaculate Conception in Albany, New York is full of rich history. Constructed in 1852, the cathedral was originally commissioned by Irish Bishop John McCloskey in order to serve his flock of Catholics who fled Ireland from the Potato Famine. Today, the cathedral stands as the second-oldest cathedral in New York state.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến