The Churchill War Rooms

20:37, 13/12/2017 1594 0 0 0

Bảo tàng

 United Kingdom
 Clive Steps, King Charles, Westminster, London
 Mon -Sun, 09:30–18:00
 iwm.org.uk

The Churchill War Rooms in London is a museum located inside the British government's former underground command center during World War II. The museum is dedicated to the life and legacy of Winston Churchill who served as the Prime Minister of the United Kingdom during the Second World War. Churchill's speeches and radio broadcasts during the war are considered to be some of the most influential and inspirational speeches of any world leader ever known.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến