The Hell Fire Club

14:14, 13/12/2017 1238 0 0 0


 United Kingdom
 Church Ln, West Wycombe, High Wycombe HP14 3AH, United Kingdom
  Thứ Hai - Chủ Nhật, 11:00 - 17:30
 +44 1494 533739
 hellfirecaves.co.uk

The Hell Fire Club is the name given to this former hunting lodge found on Mount Pelier Hill in Dublin, Island. Officially called Mount Pelier, the hunting lodge sitting atop this 383-meter hill was built around 1725 with the stone of rock cairns that previously occupied the site. The hunting lodge was used by members of the Irish Hell Fire Club, active between 1735 and 1741. Hell Fire Clubs across Europe were exclusive clubs for high society citizens and were often associated with outlandish and immoral behavior.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến