The Morris-Jumel Mansion

17:14, 21/12/2017 1311 0 0 0


 USA
 65 Jumel Terrace, New York
 Mon - Sun, 10 a.m - 5 p.m
 +1 212-923-8008
 morrisjumel.org

The Morris-Jumel Mansion was built in 1765 as a summer villa by Colonel Roger Morris and his wife, Mary Philipse. It is the oldest remaining house in Manhattan and is now a museum exploring over 200 years of New York history, art, and culture. The building is an early example of Palladian architecture in North America. Filled with period furnishings and reproductions of period carpets and wallpapers, the mansion’s Georgian interior is one of the finest in the country. In this model, enjoy this historic residence in holiday finery

Created by: Realvirtualzone.com

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến