The Narvik War Museum

08:42, 15/12/2017 1394 0 0 0

Bảo tàng
museum norway

 Norway
 Kongensgate 39, 8514 Narvik, Norway
 Monday - Sunday, 10 a.m - 4 p.m
 +47 76 94 44 26
 narviksenteret.no

The Narvik War Museum in Narvik, Norway is a museum reflecting on Narvik's history throughout World War II. The exhibition begins its story with Germany's initial attack on Narvik and Norway in April 1940. The exhibition looks at various war themes including conflict and human rights. Attendees are able to experience the exhibit in not only Norwegian, but also English, French, Polish, and German.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến