The Queensland Steam & Vintage Machinery Museum

10:55, 15/12/2017 1522 0 0 0

Bảo tàng

 Australia
 North St, North Ipswich QLD 4305, Australia
 Mon - Sun, 9:30 a.m - 4 p.m
 +61 7 3432 5100
 theworkshops.qm.qld.gov.au

The Queensland Steam & Vintage Machinery Museum is a museum filled with replicas of some of Australia's steam locomotives and machines. The museum has restored and repaired dozens of vehicles and machines to display to visitors how they would have been operated in the past.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến