The St. Paul Church

15:14, 18/01/2018 1556 0 0 0


 United Kingdom
 St. Paul's Churchyard, London
 +44 20 7246 8350
 stpauls.co.uk

St Paul's Cathedral, London, is an Anglican cathedral, the seat of the Bishop of London and the mother church of the Diocese of London. It sits on Ludgate Hill at the highest point of the City of London and is a Grade I listed building. Its dedication to Paul the Apostle dates back to the original church on this site, founded in AD 604. The present cathedral, dating from the late 17th century, was designed in the English Baroque style by Sir Christopher Wren. Its construction, completed in Wren's lifetime, was part of a major rebuilding programme in the City after the Great Fire of London.

Source: Matterport website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến