The Taranaki Cathedral Church of St. Mary

12:56, 13/12/2017 1277 0 0 0


  New Zealand
 37 Vivian St, New Plymouth 4310, New Zealand

The Taranaki Cathedral Church of St. Mary is New Zealand's oldest stone church. Originally founded in 1842 by Bishop Selwyn, the New Zealand church has become a foundational rock of Taranaki, New Zealand's spiritual community. Taranaki is a region found in the western part of the nation's North Island. and is named after the stratovolcano Mount Taranaki.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến