The USS Hornet

10:01, 18/12/2017 1551 0 0 0

Bảo tàng

 USA
 707 W Hornet Ave, Alameda, California
 Mon - Fri, 10 a.m - 5 p.m
 +1 510-521-8448
 uss-hornet.org

The USS Hornet is a decommissioned US Navy aircraft carrier used in the World War II and Vietnam War theaters. The USS Hornet has served its role in several other historical events including various recovery missions for NASA's Apollo space program. Commissioned in 1943, this ship was part of the US Navy fleet for nearly 30 years until its retirement in 1970. Today, the USS Hornet has been repurposed as a museum ship in Alameda, California.

Source: Matterport Website

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến