Union Station

13:51, 15/12/2017 1450 0 0 0


 USA
 149-171 Broadway, Gary, IN 46402

Union Station in Gary, Indiana is a passenger train terminal that has been abandoned for over half a decade. Built in 1910, the station was built in the architectural style of Beaux-Arts common in many buildings built between 1880 and 1920 in the United States. Buildings of similar style include New York City's Grand Central Terminal and San Francisco's War Memorial Opera House. The station was abandoned by the 1950s when highways became increasingly popular, replacing the needs for passenger trains.

Bình luận (0)

Vui lòng đăng nhập để bình luận!
Dự án Gothere - Công ty TNHH Mimoza
162 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 24E Nguyễn Du, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng 0913193300 info@mimoza.co
Chúng tôi
footer logo

GOTHERE (có thể đọc "Go there" hay "Got here") là một dự án cộng đồng của Công ty Mimoza ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái lập không gian 3D cho các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa ở Việt Nam và trên Thế giới, giúp người xem biết thêm không gian bên trong các công trình, các di tích đó mà không cần đặt chân đến.
Kết nối với GOTHERE!
Hỗ trợ trực tuyến